Diagnose en behandelplan

Aan de hand van de diagnostische gegevens stellen we een behandelplan op. De orthodontist legt u uit wat de verschillende behandelmogelijkheden zijn, welk resultaat je kan verwachten en welke beugels hiervoor mogelijk zijn.

De orthodontische behandeling

Tijdens de orthodontische behandeling zie je stap voor stap je tanden evolueren naar dat perfecte resultaat dat je steeds voor ogen had. De controles worden steeds om de 6 à 8 weken ingepland.

Nazorg en retentie

Door een hoge efficiency tijdens de behandeling krijgt u op kortere tijd een stabiele occlusie. Een stabiele occlusie kan ervoor zorgen dat de nood aan nazorg en dus de kans op recidief kleiner wordt. Nazorg wordt gegeven tijdens de retentiefase. Een retentiebeugel is meestal een uitneembare beugel voor ‘s nachts of een permanente retainer (een vastgekleefd draadje aan de achterzijde van de fronttanden). Zo blijf je een mooi resultaat behouden. Je bent ook welkom om jaarlijks even een afspraak te maken zodat we samen met u kunnen kijken of je tanden netjes en mooi blijven staan.

Esthetiek, kwaliteit en resultaten

We zijn gespecialiseerd in face-driven orthodontics. Dat betekent dat we rekening houden met de evolutie van uw gebit en uw mond. We bekijken die niet louter op zichzelf, maar als een essentieel onderdeel van uw gelaat. Zo krijgt u op korte én lange termijn het perfecte resultaat.

Esthetische behandelingen met vaste apparatuur

Efficiënte auto-ligerende brackets en thermisch gevoelige draden zorgen voor lichtere biologische krachten. In combinatie met autoligerende systemen gebruiken we zo weinig mogelijk invasieve behandelingstechnieken. Dat betekent minder kans op het verwijderen van tanden.

Resultaatgericht:

Onze snelle resultaten zorgen al tijdens de behandeling voor meer zelfvertrouwen. Onze orthodontist staat elke dag voor u klaar. Door uitstekende resultaten na te streven garanderen we het voortbestaan van onze praktijk tijdens de komende decennia.

Comfortabel

Door het gebruik van geavanceerde esthetische systemen en technieken.

1. Autoligerende brackets met veel lichtere biologische krachten.

2. Doorzichtige nauwelijks voelbare en bijna onzichtbare correctiegootjes.

3. Esthetische monosaphire brackets met zachte randen.

4. Linguale apparatuur waarbij de brackets aan de tongzijde van de tanden gekleefd zitten.

Efficiënte technieken

1. Minder en ook kortere controles (grotere tijdspanne tussen twee controles: vb 3 maanden ipv 3 weken)

2. Meer aandacht voor uw persoonlijke wensen tijdens elke controle

3. Minder ongemak tijdens de behandeling

4. Minimale gevoeligheid van de tanden na elke controle

5. Snellere vooruitgang van de behandeling en toch betere resultaten:

Plaatstekort is een van de frequentste oorzaken waarom tanden scheef staan. Toch is het meestal mogelijk uw gebit intact te houden. Het niet verwijderen van gezonde tanden beoogt een bredere glimlach en een voller gelaatsprofiel. Een 10 tanden brede “movie star” glimlach en een voller gelaatsprofiel geven een jongere uitstraling tot op latere leeftijd.