Orthodontie kan voor sommige afwijkingen best al gebeuren op jonge leeftijd.

Laat voor een goede timing best een eerste orthodontische evaluatie doen op 7-jarige leeftijd,
nadat de vier blijvende boven- en ondersnijtanden zijn doorgebroken.

Een vroege behandeling op jonge leeftijd kan in aanmerking komen voor één van de volgende afwijkingen of malocclusies:

Omgekeerde overbeet
Vooruitstekende onderfronttanden

Vergrote overbeet
Vooruitstekende bovenfronttanden

15 16

Smalle tandenboog
Boven en/of ondertandenboog is te smal

Diepe beet
Bovenfronttanden bedekken onderfronttanden te veel

17 19 20

Spacing
Overschot van ruimte met openingen tussen de tanden

Crowding
Plaatstekort in boven- en/of ondertandenboog

Middenlijnverschuiving
Middenlijn van boven- en ondertandenboog

20 18