Verzekeringen

Orthodontie kan een waardevolle investering zijn.

De actuele kost van een behandeling hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het probleem, de behandelingsmethode, en de tijdsduur van de behandeling…

Op basis van het gekozen behandelingsplan krijgt u voor de start van de behandeling een duidelijke kostenraming. U kiest samen met ons de betalingsfaciliteiten.

We werken samen met de meeste Nederlandse zorgverzekeringen.


I. Voor Belgische patiënten:

A. Er is een tussenkomst voorzien indien er een kennisgeving hiertoe wordt ingediend bij het ziekenfonds voor de leeftijd van 15 jaar.

De orthodontist zal u een ingevuld kennisgevingformulier voor tussenkomst meegeven.
Als de adviserende geneesheer van het ziekenfonds deze aanvraag goedkeurt dan krijgt u een gedeeltelijke tussenkomst. Houdt rekening met de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrens van 15 jaar.

Maar laat u niet misleiden door deze leeftijdsgrens!
Sommige ouders denken dat ze nog tijd genoeg hebben als hun kind al 12 jaar is.
Zoals u elders op deze website kunt lezen, komt uw kind voor een eerste controle best tussen 6 en 9 jaar.
Dit laat alle mogelijkheden open voor een correcte timing van uw behandeling. Deze timing gebeurt in functie van de evolutie van de gebitsontwikkeling.

Een toelating blijft twee jaar geldig en moet na deze periode worden vernieuwd, tenzij een speciale melding op het formulier wordt genoteerd door de orthodontist. Deze vermelding (“ten bewarende titel”) kan nodig zijn als uw kind bijvoorbeeld 13 jaar is en waarschijnlijk nog minstens 2 jaar moet wachten alvorens een behandeling kan worden opgestart.

De meeste ziekenfondsen geven aanvullende extra-legale tussenkomsten omdat de wettelijk voorziene tussenkomsten via het RIZIV beperkt zijn.

Indien u meer vragen heeft in verband met de terugbetalingen en extra verzekeringen, gelieve contact op te nemen met uw mutualiteit.

Het RIZIV voorziet een speciale regeling met betrekking tot sommige behandelingen (bv. schisis patiënten).

II. Voor Nederlandse patiënten:

Een officiële verwijskaart naar een orthodontist is niet meer nodig. We werken samen met de meeste nederlandse zorgverzekeringen. Informeer u bij uw zorgverzerkering.

Scroll naar boven